Charakteristika spoločnosti BSP

 
Spoločnosť BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH  bola založená v roku 2003 vo Viedni ako spoločný podnik pre vybudovanie a zabezpečenie prevádzky nového ropovodu medzi Bratislavou a rafinériou patriacou skupine OMV v rakúskom Schwechate. V založenej spoločnosti má slovenský prepravca ropy TRANSPETROL, a.s.  podiel 74% a rakúska spoločnosť OMV 26%.
 
Spoločnosť bola v prvých dvoch rokoch po založení aktívna, v rokoch 2005 – 2008 boli  aktivity spoločnosti utlmené, avšak od roku 2009 opätovne rozbehla  intenzívnu činnosť.
 
Vyhlásenie k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR")