Dokumenty

Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o projekte ropovodného prepojenia Bratislava-Schwechat - posúdenie strategického charakteru a realizovateľnosti prepojenia ropovodu Družba s rafinériou Schwechat

Číslo materiálu: UV-42299/2012
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1943/2012-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Na základe úlohy B.1 uznesenia vlády č. 340/2011
Rokovanie: 41/2013, 09.01.2013, 25. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 25/2013

viac »

 

 

Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o stave prác na prepojení ropovodu Družba s rafinériou Schwechat (ropovod BSP) a o plnení Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti energetiky medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva a práce Rakúska

Číslo materiálu: UV-14786/2011
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 750 /2011-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 47/2011, 26.05.2011, 9. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 340/2011

viac »